Adatvédelmi tájékoztató

A SZÉPSZER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: SZÉPSZER Kft) tiszteletben tartja az Ön adatvédelemhez fűződő jogait és jogos érdekét, így a jelen tájékoztatóban leírjuk, hogy:

 • milyen típusú személyes adatokat gyűjtjük?
 • milyen céllal és jogalappal gyűjtjük a személyes adatokat?
 • a személyes adatok hol és milyen módon kerülnek felhasználásra?
 • kikkel és milyen okból osztjuk meg a személyes adatokat?
 • mit teszünk az adatok védelme érdekében?
 • hogyan kérheti a személyes adatai törlését?
 • hogyan kérheti a személyes adatai módosítását?
 • hogyan kérhet hozzáférést a személyes adataihoz?
 • hogyan vonhatja vissza az adatkezeléshez adott hozzájárulását?
 • hogyan tájékozódhat egyéb adatvédelemmel kapcsolatban felmerült kérdéseiről?
 • hova fordulhat, ha úgy véli, hogy adatvédelemmel összfüggő jogait megsértettük?
 • hol olvashat részletesebben az adatvédelemmel összefüggő jogairól?

A SZÉPSZER Kft tiszteletben tartja a megrendelői személyhez fűződő jogait; a megadott személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót közzétevő és alkalmazó vállalkozás adatai:

Cégnév: SZÉPSZER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezése: SZÉPSZER Kft
Székhely: 2161. Csomád, Esztergály utca 61.
Cégjegyzékszám: 13 09 189142
Adószám: 24651136213
Képviseli: Szipszer Veronika
Telefon: 06307408812
e-mail cím: info@libertyszalon.hu

weblapok:
libertyszalon.hu

A SZÉPSZER Kft. az alábbiak alapján (cél, jogalap) gyűjti az adatait:

A SZÉPSZER Kft az alábbi adattípusokat gyűjti:

 1. Magánszemélyek kapcsolattartásra vonatkozó adatai (Vezeték- és keresztnév, Cím, Telefonszám, E-mail cím)
 2. A süti (cookie)-adatok
Adat Cél Jogalap
Név (vezetéknév, keresztnév) A megrendelt termék megrendelő részére történő szolgáltatásához, továbbá a megrendelt szolgáltatás teljesítéséhez szükséges.

Számlázási kötelezettség teljesítéséhez szükséges

Szerződés teljesítése

 

 

Jogszabályi kötelezettség

Telefonszám – szerződéssel kapcsolatos kapcsolattartás Szerződés teljesítése (fejlesztési és marketing tevékenység alatt folyamatos egyeztetéshez)
E-mail – Megrendelt termékkel/szolgáltatással kapcsolatos információcsere és levelezés

– regisztráció esetén további kapcsolattartás

– hírlevél esetén a hírlevelek megküldése

 • előzetesen kért reklámüzenet esetén az akciókról és egyéb reklám célú üzenetekről történő tájékoztató anyagok megküldése
Szerződés teljesítése (teljesítés és panaszkezelés)

 

Hozzájárulás

 

Hozzájárulás

 

Cím – számla kiállítása

– kérés esetén számla postai úton történő megküldése

– szerződéssel kapcsolatos kapcsolattartás

Jogszabályi kötelezettség

Szerződés teljesítése

Banki adatok – fizetési szolgáltatások biztosítása Szerződés teljesítése

Jogszabályi kötelezettség (utalásos számla kiállítása)

Termék/szolgáltatás adatok – a megrendelt termék(ek)/szolgáltatás(ok) neve és leírása, ára, a megrendelés teljes költsége beleértve  szállítási díjat, a termék átvételének vagy megküldésének módja, helye, ideje  
Google+ közösségi oldal a google rendszerébe regisztráltak neve és a google rendszerébe regisztrált személyek google profilja – a SZÉPSZER Kft termékeinek népszerűsítése

– egyedi ajánlatok kihirdetése

– termékekre és egyéb kapcsolódó témakörökre vonatkozó érdekességek közzététele

– a SZÉPSZER Kft weboldalainak népszerűsítése

Hozzájárulás
Regisztráció esetén a regisztrációs kódja – a regisztráció során a fiókjához történő hozzáférés biztonságának és titkosságának megőrzése Hozzájárulás
IP cím – a SZÉPSZER Kft weblapjainak tűzfalvédelme

– egyéb IP cím bekérés esetén

– jogos érdek

– hozzájárulás

Cookie (süti) adatok – a SZÉPSZER Kft weblapjainak tűzfalvédelme

– személyre szabott reklámok megjelenítése

– a SZÉPSZER Kft weblapjai használatának biztosítása (például űrlapok kitöltése) érdekében

– a  SZÉPSZER Kft weblapjai élvezhetőbbé tétele és fejlesztése érdekében

– jogos érdek

 

– hozzájárulás

– szerződés teljesítése

 

– hozzájárulás

 A jogos érdek mérlegelése

Hol hivatkozunk erre? Kinek az érdekében hivatkozunk erre? Mi az Ön érdeke (alapvető joga?) A két érdek súlyozása
Jogos érdek: a SZÉPSZER Kft jogvita esetén, illetőleg hatósági eljárásokban jogosult az érdekeit és érveit megvédeni, e célból a kezelt adatokat felhasználhatja. Amennyiben Önnek a SZÉPSZER Kft-vel jogvitája keletkezne, úgy a SZÉPSZER Kft jogosult az Ön adatait (beleértve valamennyi papír alapú és elektronikus levelezést) jogi képviselőjének (ügyvédjének) is továbbítani. SZÉPSZER Kft Adatai titkossága SZÉPSZER Kftbírósági és hatósági eljárások során köteles és jogosult adatokat kiadni az erre igazoltan felhatalmazott személyeknek. Tekintettel arra, hogy az adatok továbbra sem kerülnek nyilvánosságra (bizalmasan és jogszabályilag szigorúan szabályozva) kerülnek felhasználásra, az Ön jogos érdekét csekély mértékben veszélyezteti.
IP cím SZÉPSZER Kftweblapjainak, továbbá a SZÉPSZER Kft weblapjainak felhasználói, illetőleg megrendelői adatainak védelme Adatai titkossága A SZÉPSZER Kft az Ön és valamennyi felhasználója személyes adatait kiemelt biztonságú tűzfallal védi, melynek érdekében (a tűzfal) az Ön IP címét érzékeli. Az IP cím érzékelése nélkül a tűzfal nem tudná az adatbiztonsági szerepét betölteni, és a SZÉPSZER Kftáltal kezelt adatok adatbiztonsága jelentős támadásnak és jogosulatlan megismerésnek lenne kitéve. A nagy arányú adatvesztés és adatszivárgás elkerülése lényegesebb, mint az IP címének titkossága.
Cookie (süti) adatok SZÉPSZER Kft weblapjainak, továbbá a SZÉPSZER Kft weblapjainak felhasználói, illetőleg megrendelői adatainak védelme (tűzfal) Adatai titkossága A SZÉPSZER Kft az Ön és valamennyi felhasználója személyes adatait kiemelt biztonságú tűzfallal védi, melynek érdekében az Ön az Ön gépén sütit (cookie) helyez el. A süti (cookie) elhelyezése nélkül a tűzfal nem tudná az adatbiztonsági szerepét betölteni, és a SZÉPSZER Kftáltal kezelt adatok adatbiztonsága jelentős támadásnak és jogosulatlan megismerésnek lenne kitéve. A nagy arányú adatvesztés és adatszivárgás elkerülése lényegesebb, mint az IP címének titkossága.

A SZÉPSZER Kft az alábbiak szerint használja fel az adatait:

 • Termék/szolgáltatás megrendelés felvétele, további telefonos, személyes és e-mailes egyeztetés az igények pontos felmérése érdekében
 • Termék/szolgáltatás reklamációk és panaszok kezelése és ügyintézése.
 • Ügyfélszolgálat biztosítása.
 • Tájékoztatás adatvédelmi incidens esetére.

A SZÉPSZER Kft adattovábbítása/partnerei:

Adat Címzett (név szerint) Címzettek kategóriái és kategória okai
Név

E-mail cím

Megrendelőlap adatai

Az elektronikus levelek szöveges, képi- vagy audio tartalmai.

Statisztikai célú adatok az AdWords felületen.

Google LLC (“Google”) ;

székhelye: 1600 Amphitheatre

Parkway, Mountain View, CA

94043, Amerikai Egyesült Államok

Adatfeldolgozó az elektronikus levelezés vonatkozásában, adatkezelő a hirdetéskezelő (AdWords vonatkozásában)

adatvédelmi tájékoztatója:

https://policies.google.com/?hl=hu

SZÉPSZER Kft. weblapjai EZIT Kft.

székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.; cégjegyzékszám: 01-09-968191; adószám: 23493474-2-41; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Az EZIT Kft. a SZÉPSZER Kft. Webes tárhelyét biztosítja, a webes tartalmat nem figyeli, és nem módosítja (kivéve, ha a Hatóság vagy Bíróság jogerősen erre kötelezi), kizárólag a SZÉPSZER Kft. Weblapjának elhelyezéséhez biztosít tárhelyet.
Esetleges további adattovábbítás vagy felhasználás Hozzájárulás: ha Ön kéri, vagy új adatkezelési tevékenység során a hozzájárulást a SZÉPSZER Kft. megfelelő előzetes tájékoztatás mellett kérte és Ön kifejezetten és tevőlegesen azt elfogadta.

Jogszabályi kötelezettség: az egyes hatósági eljárások során a hatóságok jogosultak a SZÉPSZER Kft.-től adatokat bekérni.

Jogos érdek: a SZÉPSZER Kft. jogvita esetén, illetőleg hatósági eljárásokban jogosult az érdekeit és érveit megvédeni, e célból a kezelt adatokat felhasználhatja. Amennyiben Önnek a SZÉPSZER Kft.-vel jogvitája keletkezne, úgy a SZÉPSZER Kft. jogosult az Ön adatait (beleértve valamennyi papír alapú és elektronikus levelezést) jogi képviselőjének (ügyvédjének) is továbbítani.

Hozzájárulás

Jogszabályi kötelezettség

Jogos érdek

Az Ön jogai:

Tájékoztatás kérése

Az Ön kérésére a SZÉPSZER Kft.  tájékoztatást ad az Önre vonatkozó és a SZÉPSZER Kft. által kezelt, illetve a SZÉPSZER Kft. vagy a SZÉPSZER Kft. által megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatásra irányuló feladatait a SZÉPSZER Kft. az Ön kérésének kézhezvételéről számított 14 (tizennégy) napon belül teljesíti.

Tájékoztatás kérése az alábbi módokon lehetséges:

A jogai gyakorlását könnyítő űrlap segítségével: itt.

Elektronikus levél formájában vállalkozó elektronikus levelezési címére írt levéllel:

Papír alapú levélben és személyesen a SZÉPSZER Kft. székhelyére:

2161. Csomád, Esztergály utca 61.

Telefonon az alábbi számon: +36 30 2382963

Helyesbítés

Amennyiben Ön vagy a SZÉPSZER Kft. észleli, hogy az általa kezelt személyes adata pontatlan, hibás vagy egyéb okból nem megfelelő, akár az Ön kérésére, akár a SZÉPSZER Kft. saját intézkedése folytán a SZÉPSZER Kft. a hiányos/hibás adatokat pontosítja.

Törlés

Bármikor kérheti személyes adatai végleges és helyreállíthatatlan törlését akkor, ha az adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli a SZÉPSZER Kft. A SZÉPSZER Kft. vagy az Ön jogos érdeke, továbbá a kötelező jogszabályi tárolási és őrzési kötelezettségek teljesítése érdekében történő adatkezelés esetén a SZÉPSZER Kft.  nem tudja az Ön adatait törölni.

A SZÉPSZER Kft. az adatkezelés céljának megszűnésével egy időben a személyes adatot törli. Szinén törli a SZÉPSZER Kft. az adatot, ha bebizonyosodik, hogy az adatok kezelése valamely okból jogellenes, illetőleg akkor is ha annak törlését hatóság, vagy bíróság jogerősen elrendeli.

Zárolás

Ön bármikor kérheti, hogy az Ön által a SZÉPSZER Kft. részére megadott adatok egyes részei, illetőleg valamennyi adat tekintetében az adatfeldolgozás korlátozva legyen.

A SZÉPSZER Kft. az adattörlésre irányuló kérelme esetén nem törli, hanem zárolja az adatot akkor, ha az adattörlés az Ön jogos érdekét sértené. A zárolt adatokat a SZÉPSZER Kft. csak addig kezeli, ameddig a zárolásra okot adó cél fennáll, azt követően a zárolt adatok is törlésre kerülnek.

Hozzájárulás visszavonása

Önnek bármikor joga van arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását korlátozás és indokolás nélkül visszavonja.

A hozzájárulása hírlevél és elektronikus reklámüzenet esetén a valamennyi önnek küldött hírlevelünkben és elektronikus reklámüzenetünkben megtalálható leiratkozási link segítségével egyszerűen és gyorsan visszavonható.

Regisztráció esetén a regisztrált fiókjában a “Visszavonom a hozzájárulásomat” menüpontra kattintva, a visszavonást felhasználói kódjával történő ismételt megadásával is megteheti. Ebben az esetben a felhasználói fiókját töröljük.

A hozzájárulás visszavonását továbbá az alábbiak szerint is megteheti:

A jogai gyakorlását könnyítő űrlap segítségével: itt

Hozzáférés az általunk kezelt adataihoz

Ön bármikor jogosult a SZÉPSZER Kft. Által kezelt adataihoz hozzáférni, azokkal rendelkezni.

Amennyiben Ön a SZÉPSZER Kft. Valamely oldalán regisztrált felhasználó, úgy a regisztrációs felületre történő egyedi kódjával történő bejelentkezését követően az adtait közvetlenül módosíthatja.

Egyéb (különösen papír alapú) adatkezelések esetén a hozzáférési jogának gyakorlását az alábbi elérhetőségek segítségével gyakorolhatja:

A jogai gyakorlását könnyítő űrlap segítségével: itt

Az adatai kikérése vagy módosítása során- amennyiben a SZÉPSZER Kft. részéről a kérelmező vagy módosító személyét illetően kétség merülne fel- az Ön adatai biztonsága, és az adatainak védelme érdekében a SZÉPSZER Kft. jogosult meggyőződni arról, hogy az adatok kikérése vagy módosítása ténylegesen az Ön döntése. E célból a SZÉPSZER Kft. jogosult Önt egy vagy több elérhetőségén is megkeresni.

Adatai hordozhatósága

Önnek joga van ahhoz, hogy a SZÉPSZER Kft. által kezelt adatait kikérje, illetőleg- amennyiben ez technikailag is megvalósítható- az adatai harmadfik fél (esetleg másik webshop) részére történő átadását kérje. Az adatait ebben az esetben- amennyiben az technikailag megoldható- a SZÉPSZER Kft. a kérésének megfelelően akár interneten keresztül továbbítva, akár optikai adathordozóra kiírva biztosítja Ön, vagy az Ön által megjelölt harmadik személy részére.

Az adatai hordozhatósága jogát kizárólag akkor tudjuk biztosítani, ha az Ön adatai a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint még nem kerültek törlésre. Törölt adatok hordozhatóságát biztosítani nem tudjuk.

Az adatai hordozhatóság keretében történő kikérése során- amennyiben a SZÉPSZER Kft. részéről a kérelmező személyét illetően kétség merülne fel- az Ön adatai biztonsága, és az adatainak védelme érdekében a SZÉPSZER Kft. jogosult meggyőződni arról, hogy az adatok kikérése ténylegesen az Ön döntése. E célból a SZÉPSZER Kft. jogosult Önt egy vagy több elérhetőségén is megkeresni.

Az adatai hordozhatóságát az alábbi elérhetőségek segítségével gyakorolhatja:

A jogai gyakorlását könnyítő űrlap segítségével: itt

A Hatósághoz történő panasz benyújtásának joga

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére benyújtani.

Weblap: https://naih.hu/

Panaszbejelentés online: https://naih.hu/online-uegyinditas.html

Panaszbejelentés levélben: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c

Bírósághoz fordulás joga

Ön az adatkezeléssel összefüggésben jogosult bírósághoz fordulni. A perre a Törvényszék illetékes, Ön választása szerint a SZÉPSZER Kft. -val szembeni keresetlevelét az Ön lakóhelye szerinti bíróság részére is benyújthatja. A kérelmét a bíróság soron kívüli eljárásban bírálja el.

Az adat forrása:

Az Ön személyes adatait a SZÉPSZER Kft. részére

– személyesen vagy telefonos megkereséssel Ön,

– a Megrendelőlapot kitöltő személy,

– a SZÉPSZER Kft. valamely weblapján a regisztrációs adatlapot kitöltő személy,

szolgáltatja.

Amennyiben a Megrendelés vagy egyéb személyes adat valamely okból (különösen- de nem kizárólagosan- a fiókjai biztonsági problémai, vagy a más adatkezelők által nyújtott védelem hiányossága vagy hibája miatt) nem Öntől érkezett, a SZÉPSZER Kft. ennek észlelése esetén, illetőleg ha Ön jelzi ezt, akkor a kérelmére azonnal törli a jogszerűtlenül a SZÉPSZER Kft. részére átadott valamennyi személyes adatot, kivéve ha az adatok kezelése az Ön, a SZÉPSZER Kft. vagy más személy jogos érdekéből, jogszabályi kötelezettség okán, vagy az Ön vagy más személy létfontosságú érdekekéből szükséges.

Adatbiztonság

A SZÉPSZER Kft. minden tőle elvárható módon és rendelkezésére álló technikai eszközzel igyekszik az adatok biztonságát garantálni, ennek érdekében minden szükséges lépést megtesz, ennek körében az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozza. A SZÉPSZER Kft. gondoskodik az átadott személyes adatok biztonságáról és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. A SZÉPSZER Kft. biztosítja a Önt, hogy adatai a jelen tájékoztatóban foglaltakon túl semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra.

Egyéb rendelkezések

A SZÉPSZER Kft. értesíti Önt arról, ha a jelen Adatvédelmi tájékoztató valamely tartalmi eleme megváltozik, bővül. E körben ismételten eljuttatja Önnek a teljes tájékoztató elérhetőségét biztosító adatokat.

Adatvédelemmel kapcsolatos további hasznos oldalak, információk:

Adatvédelmi Hatóság honlapja (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, bejelentések és egyéb tájékoztatás):

http://naih.hu/

Az Európai Adatvédelmi Testület internetes elérhetősége (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, és egyéb tájékoztatás):

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358

A Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság elérhetősége (reklámokkal, hírlevelekkel, elektronikus reklámmal, elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos tájékoztatás és állásfoglalások, egyéb szakmai anyagok):

http://nmhh.hu/

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatosan:

http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/2704